De Nieuwsbrief van november is verschenen

In de Nieuwsbrief van november 2021 vindt u informatie over:

  • onze plek in de bibliotheek,
  • de aanschaf van een laptop en een telefoon, mogelijk gemaakt door Rabobank Amersfoort Eemland,
  • de uitslag van Rabo ClubSupport,
  • de gewaardeerde steun door van Eikelboom en De Bondt en van werkgroep Caritas van de Lucasparochi,
  • informatie over de aanstaande netwerkbijeenkomst op 27 januari 2022,
  • de verwenmiddag voor onze coördinatoren aangeboden door ISVW,
  • onze nieuwe website,
  • een vacature voor een bestuurslid van onze stichting.