Onze missie

Stichting Huiskamer van Leusden is er voor inwoners van Leusden, Achterveld en Stoutenburg die hulp nodig hebben. Wij zorgen dat mensen in contact komen met vrijwilligersorganisaties of fondsen die hen kunnen helpen. Daarnaast werken wij intensief samen met vrijwilligersorganisaties, fondsen, zorginstanties, Lariks en de gemeente Leusden om oplossingen te vinden voor sociaal-maatschappelijke thema’s, zoals armoede, eenzaamheid, mantelzorg en dementie.

Onze visie

Stichting Huiskamer van Leusden is het verbindende hart en vrijwilligerscoördinatiepunt van de gemeente Leusden op gebied van informele zorg en welzijn.

Ons doel

Wij willen alle inwoners van de gemeente Leusden een plek geven waar zij terechtkunnen met vragen op het gebied van informele (onbetaalde) zorg en welzijn.

Onze financiering

De Huiskamer van Leusden is een zelfstandige stichting met een vrijwilligersbestuur en een ANBI-status (RSIN: 862184794). Voor het verrichten van onze werkzaamheden krijgen wij financiële ondersteuning van de gemeente Leusden. Daarmee bekostigen we de huur van het vrijwilligerscoördinatiepunt en professionele ondersteuning vanuit Lariks welzijn en zorg. Daarnaast ontvangen wij sponsorbijdragen en donaties. Daarmee bekostigen wij onze exploitatiekosten en overige activiteiten.

Onze activiteiten

Wij zijn betrokken bij en dragen (mede) zorg voor de uitvoering en ontwikkeling van:
• Platform Leusden voor elkaar;
• Welzijn op Recept;
• Campagne Rondkomen in Leusden;
• Project In voor Mantelzorg;
• Samenlevingsakkoord Samen Sterk;
• Maandelijkse pagina ’Samen leven’ in de Leusder Krant.