Hoe wij werken

Bij de Huiskamer van Leusden werken 9 coördinatoren en 4 bestuursleden.

Coördinatoren

Als u ons belt of een e-mail stuurt, staat een van onze coördinatoren u te woord. Samen bespreken we uw vraag, hoeveel haast er mee gemoeid is, hoeveel tijd het vraagt en of een vrijwilliger of een professional kan helpen. De coördinator zorgt ervoor dat u contact krijgt met iemand die het beste bij uw vraag past.

De Huiskamer van Leusden heeft contact met alle vrijwilligersorganisaties in Leusden en werkt ook nauw samen met Lariks welzijn en zorg. Daardoor kunnen wij u ook verder helpen als u (deels) professionele ondersteuning nodig heeft, zoals huishoudelijke hulp of dagbesteding. Vanzelfsprekend bepaalt u zelf welke afspraken u maakt met de vrijwilliger of professional en welke gegevens hij of zij van u krijgt.

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

• Astrid van Ekeren, voorzitter
• Jan Burger, secretaris
• Dik Knoop, penningmeester
• Jeanette van Stekelenburg, bestuurslid

Zij stellen zich graag aan u voor.

Geen beloning voor werkzaamheden

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie (artikel 3, lid 6 van de statuten.) De Huiskamer werkt met een vrijwillige coördinator die bemiddelt tussen vraag en aanbod.