Platform Leusden voor Elkaar

In de gemeente Leusden worden veel initiatieven ontplooid voor verschillende mensen: ouderen, jongeren, mensen in de psychiatrie, mantelzorgers, mensen met gedragsproblemen en mensen met dementie. Ook zijn er in Leusden veel vrijwilligers die anderen graag willen helpen.

Om vraag naar hulp en aanbod van hulp bij elkaar te brengen en de hulpverlening te stroomlijnen, is tijdens de coronacrisis in 2020 een speciaal digitaal platform opgericht: Platform Leusden voor Elkaar. Aan het platform nemen 14 partijen deel uit de sociale, zorg- en welzijnssector. Zij willen dat inwoners de steun krijgen die ze nodig hebben om aan het dagelijks leven mee te kunnen blijven doen, en dat niemand tussen wal en schip valt. Dankzij het platform hebben de deelnemende partijen beter zicht op wat er speelt in onze gemeente, waar iedereen mee bezig is en hoe we elkaar kunnen versterken.

Bijeenkomsten

De digitale bijeenkomsten in 2020 stonden in het teken van corona. Wanneer er minder aandacht nodig is voor (de gevolgen van) de coronacrisis, gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die binnen de gemeente spelen, waaronder eenzaamheid, dementie, armoede, jeugdzorg en mantelzorg.

Organisatie en coördinatie

De Huiskamer van Leusden organiseert en coördineert het platform. Deelnemers aan het platform zijn:
• Lariks welzijn en zorg
• Beweging 3.0
• Stichting Ouderen Leusden (SOL)
• Stichting Eerstelijnszorg Leusden (SEL)
• Aanzien
• Abrona
• Centraal Zorg
• Kerken
• Participatieraad
• Wijkverenigingen LeusdenZet, Buurkracht Alandsbeek, DAVA en de Deel
• Casemanager Dementie (Beweging 3.0)
• Gemeente Leusden