ANBI

De Huiskamer van Leusden is een zelfstandige stichting met een vrijwilligersbestuur en een ANBI-status. Hier delen we alle informatie die relevant is voor de ANBI-status.

RSIN: 862184794

Bestuur

Astrid van Ekeren, voorzitter
Jan Burger, secretaris
Dirk Knoop, penningmeester
Jeanette van Stekelenburg, lid

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (Artikel 3, lid 6 van de statuten). De Stichting werkt met vrijwillige coördinatoren die bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Belangrijkste punten uit het beleidsplan 2021-2022

 1. Visie: Stichting Huiskamer van Leusden is het verbindende hart van de gemeente Leusden op gebied van informele zorg en welzijn en het centrale vrijwilligerscoördinatiepunt en informatiepunt van Leusden.
 2. Missie: Stichting Huiskamer van Leusden wil alle inwoners van Leusden ondersteunen bij hun hulpvraag door met hen te zoeken naar de juiste hulp door hen te verbinden aan een passende organisatie of fonds. We kennen de vrijwilligersorganisaties in Leusden en werken graag met ze samen. We leggen actief de verbinding met vrijwilligersorganisaties, fondsen, zorginstanties, Lariks en de gemeente Leusden rondom sociaal-maatschappelijke thema’s die binnen de gemeente spelen.
 3. De Huiskamer van Leusden is bereikbaar via telefoon en e-mail. Ook is het mogelijk om de Huiskamer te bezoeken, in bibliotheek Leusden bij De Hamershof.
 4. De Huiskamer zet zich in om de samenwerking te versterken tussen vrijwilligersorganisaties, de fondsen en de welzijns- en zorginstellingen. Daarvoor organiseert de Huiskamer regelmatig online vergaderingen en – hopelijk spoedig weer – netwerkbijeenkomsten en thematische bijeenkomsten om elkaars kennis en informatie te delen, de afstemming en samenwerking te bevorderen en met elkaar goed zicht te krijgen op de vragen die leven onder de bevolking en de (verbeter)mogelijkheden van het aanbod.
 5. De Huiskamer is betrokken bij en draagt (mede) zorg voor de uitvoering en ontwikkeling van:
  • het Platform Leusden voor elkaar;
  • Welzijn op recept;
  • de Campagne Rondkomen in Leusden;
  • het project In voor Mantelzorg;
  • het samenlevingsakkoord Samen Sterk;
  • de maandelijkse pagina ’Samen leven’ in de Leusder Krant.

Jaarverslagen

Elk jaar maken wij een jaarverslag op. In het jaarverslag vindt u alle resultaten van het jaar. Hier vindt u alle jaarverslagen terug. Download hier onze jaarverslagen, door op de button te klikken.