Onze coördinatoren

Nancy Hooijer, teamcoördinator

Ik ben Nancy Hooijer en ik werk als consulent samenleving bij Lariks, zorg en welzijn. Eind 2017 ben ik bij de Huiskamer van Leusden gestart als teamcoördinator. Samen met de stuurgroep en de vrijwilligers (coördinatoren) van de Huiskamer van Leusden hebben we een mooi idee omgezet naar een daadwerkelijk vrijwilligerspunt, waar alle inwoners van Leusden terecht kunnen.
In de loop van de jaren heeft de Huiskamer verschillende ontwikkelingen meegemaakt. Vanuit een voorzichtige start zijn we ontwikkeld naar een sterke zelfstandige stichting. Een stichting met een belangrijke rol binnen het vrijwilligersveld en met een goede samenwerking met het professionele werkveld. Als teamcoördinator heb ik geprobeerd deze ontwikkeling en de coördinatoren goed te begeleiden. Nu de Huiskamer van Leusden goed draait en iedereen weet wat zijn rol en taak is, heb ik een stapje terug gedaan. Een deel van mijn taken is overgenomen door bestuursleden en door de coördinatoren. Op dit moment ben ik vooral de verbinder tussen  de Huiskamer van Leusden, Lariks en andere professionals. Daarnaast ben ik sparringpartner voor de coördinatoren. Door mijn kennis en ervaring kan ik meedenken over mogelijke oplossingen voor een vraag. 

Fennie Werdler-Becks

Mijn naam is Fennie Werdler-Becks. Sinds 1980 woon ik met mijn man Ton in Leusden. Wij hebben 3 kinderen (allemaal al lang uitgevlogen) en genieten intens van onze kleinzoon. Vorig jaar in Corona-tijd ben ik betrokken geraakt bij de Huiskamer en heb ik met veel enthousiasme kunnen meedenken met praktische zaken om in die gekke Corona-tijd het leven dragelijk te maken voor met name ouderen In Leusden.
Het contact met zelfstandig wonende ouderen past helemaal bij mij, gezien mijn werkzame leven als ergotherapeute in een verpleeghuis. Naast kennis en ervaringen met het ziektebeeld dementie, heb ik ook gewerkt op de afdeling geriatrische revalidatie. De Huiskamer van Leusden geeft mij de noodzakelijke maatschappelijke betrokkenheid in deze fase van mijn leven en de uitdaging om te blijven meedenken bij het zoeken naar vrijwilligers of organisaties bij vragen van Leusdenaren. Gelukkig blijkt Leusden hier heel rijk aan te zijn!

Bernardien van Elst

Ik vind het leuk om de diverse verhalen te horen van mensen die ons bellen met een vraag en om vervolgens te zoeken naar een geschikte oplossing/doorverwijzing. Ik ben nieuwsgierig naar de sociale kaart van Leusden en verrast door het bestaan van zo veel vrijwilligersorganisaties.

Hilly Kuipers

Voor mij is het waardevol me in de Leusdense samenleving te verdiepen. Het is zo inspirerend om met iemand in gesprek te gaan, een luisterend oor te zijn en samen een oplossing voor de hulpvraag te zoeken. Bovendien is het heel prettig in dit team van coördinatoren te werken.

Annelies de Gruyter

Binnen de Huiskamer van Leusden wil ik graag een luisterend oor zijn voor mensen met een hulpvraag. Ik vind het belangrijk om samen met vrijwilligers(organisaties) te zoeken naar een antwoord of oplossing en daarin een verbindende schakel te zijn.

Anneke de Vries

Ik wil heel graag mensen de weg wijzen die hulp nodig hebben. Zelf weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen.  Soms is een luisterend oor bieden al genoeg.  

Fleur de Velde Harsenhorst

Brigitte van Loo

Janneke Lenting