Welzijn op recept

Samen met de SEL (Stichting Eerstelijnszorg Leusden) en Lariks Welzijn en Zorg zet de Huiskamer van Leusden zich in voor Welzijn op Recept.

Het doel van Welzijn op Recept is dat mensen door deel te nemen aan bepaalde activiteiten, zelf actief hun welbevinden verhogen. Het verbindt daarnaast nadrukkelijk zorg met andere domeinen, zoals welzijn, cultuur, sport en bewegen op het niveau van de wijk en de gemeente door middel van duidelijke samenwerkings- en verwijsafspraken. Het is gericht op het welzijn, functioneren en participeren van de mensen, waardoor minder beroep gedaan wordt op de huisartsenzorg en andere eerstelijnszorg. De verwijzer uit de eerstelijn (bijvoorbeeld een huisarts) schrijft het welzijnsrecept uit. 

Zo kan ook worden doorverwezen naar Huiskamer van Leusden, het centrale informatiepunt van Leusden. De coördinatoren van de Huiskamer van Leusden gaan op zoek naar passende hulp of een geschikte vrijwilliger c.q. organisatie.